OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20750/w960_20750-0.png OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie311 SOURCE/AUDIO –
Zmiana źródła dźwięku .........33
2 78 ...................................... 119
Odebranie/zakończenie
połączenia ........................... 129
@ – Włą

Page 32 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32WprowadzenieWprowadzanie kodu
zabezpieczającego
Przy pierwszym włączeniu systemu
audio-nawigacyjnego na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
informujący o potrzebie
wprowadzenia kodu
zabezpiecza

Page 33 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie33Obsługa
Elementy sterujące systemu
Infotainment
System audio-nawigacyjny jest
obsługiwany za pomocą przycisków,
pokręteł oraz/lub z poziomu menu
ekranowych.
Wprowadzanie danych od

Page 34 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34Wprowadzeniesterującego. Niektóre systemy audio-nawigacyjne wyłączają się
automatycznie po czasie od około 5
do 20 minut.
Ponowne naciśnięcie X spowoduje,
że czas włączenia systemu audi

Page 35 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie35Obsługa wyświetlacza
R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Obsługa wyświetlacza
● W celu poruszania się po wyświetlaczu w górę/w dół:
Obrócić pokrętło OK.

Page 36 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Wprowadzenie(Typ B, C)
● ⇑ Nawigacja
Patrz „Nawigacja” 3 82.
● t Multimedia :
● Radioodbiornik : Patrz
„Radioodtwarzacz” 3 52.
● Media :
CD (dostępne tylko z typem
B i C): Patr

Page 37 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie37Uwaga
W niektórych pojazdach działanie
ekranu dotykowego może być
ograniczone podczas jazdy.
Tryby działania
Radioodbiornik
Aby wybrać tryb radioodbiornika: W zależności od syste

Page 38 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38WprowadzenieNAVI 80 IntelliLink
Szczegółowy opis następujących
elementów:
● Funkcje odtwarzacza CD (tylko typ B i C) 3 63
● Funkcje gniazda AUX 3 66
● Funkcje gniazda USB 3 69
● Odtw

Page 39 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie39Aby zapisać dane z podróży:
Nacisnąć „Zapisz” a następnie
wybierz typ podróży z poniższej listy:
Praca/dom, wakacje/urlop,
weekend, podróż/wycieczka,
osobista.
Aby wykasow

Page 40 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40WprowadzenieWięcej informacji możnaznaleźć w punkcie „Układułatwiający parkowanie” w
instrukcji obsługi.
● Ustawienia widoku kamery
wstecznej (dostępne w
niektórych wersjach):
Wybra