OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20748/w960_20748-0.png OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 21 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie211m: Włączanie i wyłączanie ....27
2 ]: Zmniejszanie głośności ....27
3 <: Zwiększanie głośności .....27
4 Gniazdo USB ........................ 70
5 Wejście AUX ..............

Page 22 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 22WprowadzenieNAVI 80

Page 23 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie231Informacje systemu audio,
np. radioodtwarzacza ............51
Zewnętrzne urządzenia audio ..................................... 67
M urządzenia USB .................70
Odtwarzanie m

Page 24 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 24Wprowadzenie1 AUDIO/SOURCE –
Zmiana źródła dźwięku .........27
2 6TEL – Menu telefonu .......139
NAVI – Menu systemu
nawigacyjnego ......................89
3 ! – Zwiększanie głośno

Page 25 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie251 RADIO/CD – Zmiana
źródła dźwięku ......................51
MEDIA – Zmiana źródła
dźwięku ................................. 51
2 ! – Zwiększanie głośności ...27
3 @

Page 26 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 26Wprowadzenie7Obrót: Dostęp do opcji
wyświetlanego menu,
wybór następnej/
poprzedniej stacji radiowej
zapisanej w pamięci/
częstotliwości radiowej/
utworu ..................................

Page 27 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie27Wprowadzenie nieprawidłowegokodu
W niektórych systemach audio-
nawigacyjnych po nieprawidłowym
wprowadzeniu kodu
zabezpieczającego wyświetla się
komunikat informujący o
nieprawid

Page 28 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 28WprowadzenieUwaga
W niektórych wersjach, gdy system audio-nawigacyjny jest wyłączony,
wyświetla się zegar i temperatura
zewnętrzna.NAVI 80:
System audio-nawigacyjny włącza
się automatycznie

Page 29 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie29Poziom głośności zależny od
prędkości jazdy
Po uaktywnieniu funkcji regulacji głośności w zależności od prędkości
jazdy ( 3 44) głośność dostosowuje
się automatycznie w

Page 30 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 30Wprowadzenie●s MAPA
Patrz rozdział „Nawigacja”
3 84.
● yNAVI / ýNav
Patrz rozdział „Nawigacja”
3 84.
● ðJazda w trybie Eco2
Patrz „Funkcje dodatkowe (NAVI 50)” w punkcie „