OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20748/w960_20748-0.png OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie31●i: Przejście do poprzedniej
strony
● j: Przejście do następnej strony
● <: Otwarcie menu podręcznego
● r: Powrót do poprzedniego
menu
Ekran wyświetlacza można również
o

Page 32 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32WprowadzenieCD16 BT USB, CD18 BT USB
Szczegółowy opis następujących
elementów:
● Funkcje odtwarzacza CD 3 64
● Funkcje gniazda AUX 3 67
● Funkcje gniazda USB 3 70
● Odtwarzanie muzyk

Page 33 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie33W zależności od pojazdu wyświetlają
się następujące menu:
● Jazda w trybie Eco 2
● Utrzymanie
● Komputer pokładowy
● UstawieniaJazda w trybie Eco 2
Dostępne są następu

Page 34 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34WprowadzenieKomputer pokładowy
Wyświetlają się następujące
informacje zebrane od ostatniego
kasowania:
● data początkowa obliczeń
● całkowity przebieg
● średnia prędkość
● śred

Page 35 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie35●Włączanie wycieraczki szyby
tylnej po wybraniu biegu
wstecznego (włączanie/
wyłączanie)
● Światła do jazdy dziennej (włączanie/wyłączanie)
● Odblokowanie drzwi kierowc

Page 36 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Wprowadzeniesię natychmiast. Podczas pobieraniaaplikacji jej ikona wyświetla się w
menu Usługi.
Uwaga
Czas pobierania zmienia się w
zależności od wielkości aplikacji i
jakości odbioru sygn

Page 37 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie37Ulubione (NAVI 80)
Gdy jest wyświetlana strona główna,
nacisnąć f, aby wyświetlić, dodać
lub usunąć pozycje ulubione dla
następujących funkcji:
● ⇑ Nawigacja 3 84.

Page 38 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38Wprowadzenieszyb, drzwi, skrzyni biegów itd. w
przypadku automatycznego
uruchomienia silnika).
Niebezpieczeństwo śmiertelnych
obrażeń.
Dostępny w niektórych pojazdach
system zdalnego uruchami

Page 39 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie399Niebezpieczeństwo
Nie używać funkcji zdalnego
uruchamiania silnika, w tym funkcji „Wzbudzenie do 2 godziny”, gdy
pojazd będzie zaparkowany w
garażu lub zamkniętej przestrzeni.

Page 40 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40WprowadzenieW menu Raport z podróży
wyświetlają się dane z ostatniej
podróży, w tym „Średnie zużycie
paliwa”, „Całkowite zużycie paliwa”,
„Średnia prędkość” i „Odległo