OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20748/w960_20748-0.png OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie41interesujące miejsce. POI możnaustawić jako cel podróży lub punkt
pośredni, naciskając y.
W zależności od typu POI mogą
wyświetlać się dane kontaktowe i
informacje dodatkow

Page 42 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42WprowadzenieAby wyjść z menu ustawień, nacisnąćprzycisk SETUP / TEXT (lub /).
Uwaga
Jeśli nie zostaną wykonane żadne
czynności, menu ustawień audio
zostanie wyłączone automatycznie.
Do

Page 43 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie43Automatyczna regulacja
wzmocnienia (AGC)
W celu włączenia funkcji
wzmocnienia dźwięku o niskiej
głośności:
Wybrać menu Aktywacja AGC i
nacisnąć środkowe pokrętło, aby
akty

Page 44 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44WprowadzenieNacisnąć OK, aby potwierdzić
zmiany.
● Dźwięk
W niektórych wersjach nacisnąć
l , aby otworzyć podmenu
rozłożenia mocy dźwięku i
ustawień barwy dźwięku.
Z lewej strony w

Page 45 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie45skompensować szum powietrza ihałas generowany przez opony
toczące się po drodze.
Funkcję regulacji głośności w
zależności od prędkości można
wyłączyć lub ustawić dla nie

Page 46 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Wprowadzenienastępnie nacisnąć w celu
potwierdzenia. Obrócić pokrętło, aby
zmienić ustawienie Minuty, a
następnie nacisnąć w celu
potwierdzenia.Zmiana języka obsługi systemu
Wyświetli

Page 47 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie47Aby uzyskać pomocy przy
włączaniu i obsłudze funkcji
sterowania głosem – patrz
„Rozpoznawanie poleceń
głosowych” 3 134.
Więcej informacji dotyczących
Bluetooth, patrz (NA

Page 48 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48Wprowadzenie●Dźwięk
● Zegar
● Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
● Ekran główny
● Klawiatury
● Ustawianie jednostek
● Stan i informacje
● Wyjmij kartę SD
● Przywracanie u

Page 49 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie49Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Włączanie/wyłączanie różnych
ostrzeżeń systemu audio-
nawigacyjnego. Aby włączyć, należy
zaznaczyć odpowiednie pola wyboru.Ekran gł

Page 50 of 167

OPEL VIVARO B 2016 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50WprowadzenieRadioodtwarzacz
Można zaktualizować następujące
ustawienia radioodtwarzacza:
● włączanie/wyłączanie wyszukiwania częstotliwości
alternatywnych (AF)
● włączanie i wyłącz