OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) ZAFIRA C 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26032/w960_26032-0.png OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................20
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........37
B

Page 4 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automašīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4Ievads● Iespējams, displejos netiekatbalstīta jūsu valoda.
● Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā .
Teksta lodziņi "Bīstami", "

Page 7 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumā
Informācija pirmajam braucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet c
, lai atslēgtu durvis un
bagāžas nodalījumu. Atveriet durvis,
pavelkot durvju rokturus. Lai atvērtu
bagā

Page 9 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7Atzveltnes slīpums
Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Sēdēšanas stāvoklis 3 39, Manuāla
sēdek

Page 10 of 345

OPEL ZAFIRA C 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8ĪsumāGalvas balstu regulēšana
Nospiediet atbloķēšanas pogu,
noregulējiet augstumu, nofiksējiet.
Galvas balsti 3 37.
Drošības josta
Izvelciet drošības jostu un
piesprādzējiet to jostas
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 350 next >