ABS Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 208 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27477/w960_27477-0.png Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 13 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 11
Kontrolka STOPŚwieci w  sposób 
ciągły, połączona 
z
 inną kontrolką 
alarmową, sygnałem 
dźwiękowym 
i
 k

omunikatem.Zapalenie się tej kontrolki jest 
związane z
 poważną uster

Page 16 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 14
KontrolkaStanPrzyczyna Działania / Uwagi
Stopa na 
hamulcu Świeci w
 sposób 
c i ą g ł y. Wcisnąć pedał hamulca.
W pojeździe ze sterowaną skrzynią biegów ustawić 
wybierak w
 położ

Page 80 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 78
W przypadku samochodu zakupionego 
poza siecią marki prosimy o sprawdzenie 
konfiguracji tych usług i
 ich ewentualną 
modyfikację w
 sieci ser wisowej. W 
krajach wielojęzycznych konfigura

Page 81 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 79
Układ zapobiegający 
blokowaniu się kół (ABS) oraz 
elektroniczny rozdzielacz siły 
hamowania (EBFD)
Świecenie tej kontrolki w sposób 
c iągły sygnalizuje usterkę układu 
ABS.
Standardo

Page 129 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 127
Active City Brake
Prewencyjny układ wspomagania jazdy, który 
na podstawie sygnału z czujnika w  górnej 
części przedniej szyby automatycznie aktywuje 
układ hamulcowy samochodu, jeśli p

Page 202 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 6
Pierwsze kroki
Przykład komendy głosowej dla 
nawigacji:
„Nawiguj do adresu Kraków, ulica 
Szewska 11 ”.
Przykład komendy głosowej dla 
radia i
 mediów:
„ Odtwórz w ykonawcę Fokus ”

Page 297 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 195
AABS .................................................................78
Active City Brake ............................... .....127-128
AdBlue
® ...................................... 17, 27 , 1

Page 299 of 304

Peugeot 208 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 197
Pióro wycieraczki szyby (wymiana) ~ Wycieraczki 
szyb (wymiana pióra)
 
.................................14

4
Podgrzewanie (diesel)
 .................................... 21
P

odłokietnik ....