ABS Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 27 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 25
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
BältespåminnareFast sken. Förarens och/eller fram-/
bakpassagerarens bälte är inte 
fastspänt. Dra fram bältet och skjut in låstungan i bälte

Page 28 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 26
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Bromsning Fast sken. Ett mindre fel på bromssystemet.
Kör försiktigt.
Du ska så fort som möj

Page 162 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 160
3008-2_sv_Chap05_securite_ed01-2016
Antisladdsystem (ESC)
Definitioner
Låsningsfria bromsar 
(ABS) och elektronisk 
bromskraftsfördelning (REF)
Dessa system gör bilen mer stabil och lättare 
a

Page 163 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 161
3008-2_sv_Chap05_securite_ed01-2016
Låsningsfria bromsar (ABS) och elektronisk 
bromskraftsfördelare (REF)
När denna kontrollampa tänds med 
fast sken betyder det att en störning 
uppstått i

Page 209 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 207
3008-2_sv_Chap06_conduite_ed01-2016
Urkoppling av den automatiska funktionen
I vissa fall, som när det är mycket kall väderlek 
eller när bilen används som dragbil (husvagn, 
bogsering), kan

Page 283 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 281
3008-2_sv_Chap07_infos-pratiques_ed01-2016
Bränsletank
Tankvolym: cirka 53 liter.Då bränslemängden sjunkit till 
reservnivån tänds den här kontrollampan 
i instrumenttavlan, samtidigt som e

Page 288 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 286
3008-2_sv_Chap07_infos-pratiques_ed01-2016
Före användning
Försäkra dig om att kulan är korrekt monterad genom att kontrollera följande punkter:
- att kulan verkligen är spärrad (läge A )

Page 350 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 348
3008-2_sv_Chap11_index-alpha_ed01-2016
Inställning av tiden ..........................................45
Instegsbelysning ............................... ............147
Instrumenttavla
 

......