Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 1 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) Ръководство за експл\
оатация

Page 2 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) Ръководство за експлоатация он-лайн
Изберете един от следните начини за достъп, за да 
направите онлайн справ

Page 3 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) ЛегендаПредупреждение :
този символ се отнася до предупреж дения, с които задължително 
трябва да се съобрази

Page 4 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) .
.
Бордно табло 10
Индикатори
 1
 1
Индикатор за поддръжка
 
2
 0
Километражи
 2

2
Рег улиране на датата и часа
 
2
 3
Бо

Page 5 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) .
.
Пътепоказатели 90
Сигнал за тревога 
9
 0
Звуков предупредителен сигнал
 
9
 0
Датчици за налягането в г умите

Page 6 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 4
91122 79
301_bg_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2014
Откриване на понижено налягане
Тази система осиг урява автоматичен контрол 
на на

Page 7 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 5
17 7
209
50
75 / 77
301_bg_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2014
Отвътре
Климатроник (с дисплей)
Тази система с дисплей ви предлага топлинен

Page 8 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 6
301_bg_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2014
Място на водача
1. Бу тон на рег улатора / ограничителя на скоростта.
2.
 Б

у тон за рег ули

Page 9 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 7
301_bg_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2014
Място на водача
1. Защита от кражба и контакт.
2. Бу тон на чистачките и стък ломиещото 
ус

Page 10 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 8
Ако сте пътник и избягвате да използвате мултимедийни устройства (да гледате 
филм, да слушате музика или иг
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 290 next >