Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 21 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 19
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Въздушни 
възглавници свети врем

Page 22 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 20
Индикатор за поддръжка
Пробег до прегледа по-голям 
от 3 000 км
При подаване на контакт на дисплея не се появяв

Page 23 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 21
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Просрочен преглед
При всяко подаване на контакт за няколко 
секунди, символът к люч

Page 24 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 22
Система за отчитане на общите 
изминати километри през целия живот на 
автомобила.
Общият и дневният киломе

Page 25 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 23
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Регулиране на датата и часа
Бордно табло
Използвайте левия бу тон в таблото, за 
да и

Page 26 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 24
Нулиране
F Натиснете за повече от две секунди бу тона, за да нулирате изминатия 
пробег, средния разход и сре

Page 27 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 25
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Ако тиретата останат на мястото на 
цифрите, обърнете се към мрежата 
PEUGEOT или към спе

Page 28 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 26
Eдноцветен дисплей C (Радио / Bluetooth)
Изписва се следната информация :
- ч ас,
-
 
д
 ата,
-
 
в
 ъншна температура (тя

Page 29 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 27
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
При вк лючено Радио / Bluetooth, щом 
изберете това меню, можете да направите 
изходящо пов

Page 30 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 28
Mеню "Bluetooth 
връзка"
При вк лючено Радио / Bluetooth, щом 
изберете това меню, можете да свържете 
или изк лючите