Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 31 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 29
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
От съображения за безопасност, 
конфигурирането на многофункционалния 
дисплей от в

Page 32 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 30
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Системата позволява централно отваряне и затваряне на автомобила от к лючалката или от

Page 33 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 31
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Ако една от вратите, задното 
стък ло или багажникът са отворени, 
централното зак лючван

Page 34 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 32
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Ако проблемът остава, обърнете се 
към мрежата PEUGEOT.
При изхабяване на батерията, Вие 
сте

Page 35 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 33
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Загубен ключ
Обърнете се към мрежата PEUGEOT и носете регистрационния талон на автомобила,

Page 36 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 34
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Система за защита на автомобила 
от кражба и взлом. Тя осиг урява 
периметрична защита, ка

Page 37 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 35
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Задействане на аларматаЗатваряне на автомобила 
без активиране на алармата
F Зак лючете

Page 38 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 36
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Врати
Отвън
F След като отк лючите автомобила с дистанционното управление или с 
к люча, о

Page 39 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 37
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Багажник
Отваряне
Отключване и частично отваряне 
на багажника с дистанционното
F Натис

Page 40 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 38
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Заключване / отключване отвътре
F Натиснете бу тона.
Той дава възможност да се зак лючват