Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 301 2016 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27664/w960_27664-0.png Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish)
Trending: light, park assist, run flat, overheating, lock, bluetooth, ECU

Page 1 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) InstruktIonsbok

Page 2 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) Instruktionsboken på Internet
Välj något av följande sätt att ta del av din instruktionsbok online:
Genom att läsa instruktionsboken på Internet kan du även ta del av den senaste tillgängliga

Page 3 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) BildtextVarning:
denna symbol används för att signalera varningar som du absolut 
måste beakta för din egen säkerhet och andras säkerhet och för att 
inte riskera att skada bilen.
Information:

Page 4 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) .
.
301_sv_Chap00a_sommaire_ed01-2016
Instrumenttavla 10
K ontrollampor
 1
 1
serv

iceindikator
 2
 3
Kilometerräknare
 2

5
Inställning av datum och tid
 26
F

ärddator
 27
enf

ärgad display C

Page 5 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) .
.
301_sv_Chap00a_sommaire_ed01-2016
Blinkersljus 100
Varningsblinkers
 1
 00
sig

nalhorn
 1
 00
Däcktrycksvarnare
 10

1
Bilens olika bromssystem
 10

5
säk

erhetssystem
 1
 06
säke

rhetsbält

Page 6 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 4
10114 0 89
301_sv_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
Däcktrycksvarnare
Denna utrustning övervakar automatiskt 
däcktrycket under färd och varnar dig om trycket 
skulle bli för lågt.
På utsidan
Sa

Page 7 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 5
195
227
53
85 / 87
301_sv_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
På insidan
Elektronisk luftkonditionering (med dispaly)
Med detta system, med display, uppnås optimal komfort i kupén 
vad gäller tempera

Page 8 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 6
301_sv_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
Förarplatsen
1. Reglage för farthållare / fartbegränsare.
2. Re glage för rattinställning.
3.
 Re

glage för belysning och 
körriktningsvisare.
4.
 In

Page 9 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 7
301_sv_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
Förarplatsen
1. Ratt- och tändningslås.
2. spak för vindrutetorkare / vindrutespolare / 
färddator.
3.
 Knap

p för central låsning / upplåsning.
4.

Page 10 of 260

Peugeot 301 2016 Ägarmanual (in Swedish) 8
Om du som passagerare undviker att oavbrutet använda mediaspelare 
(film, musik, videospel etc.) bidrar du till att begränsa elförbrukningen 
och därmed även bränsleförbrukningen.
Koppla ur b
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >
Trending: ECU, light, run flat, ESP, stop start, radio, gas type