alarm Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) 307 SW 2002 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/11491/w960_11491-0.png Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 2 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) 3VÁŠ PEUGEOT 307 SWV SKRATKE
1 - Airbag vodiča.
Zvuková výstraha.
2 - Ovládanie osvetlenia, smerových svetiel.
3 - Ovládanie autoráda pod volantom.
4 - Združený prístroj. 
5 - Ovládanie s

Page 76 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) ALARM Vykonáva 2 typy ochrany:
– obvodová ochrana je ochrana
proti otvoreniu dverí, kufra a 
kapoty.
– priestorová ochrana je ochrana
proti narušeniu vnútorného pries-
toru vozidla

Page 125 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) PRAKTICKÉ INFORMÁCIE115
Poistka č. Intenzita
Funkcie
9 30 A Elektrické ovládanie okien - Impulzné elektrické ovládania okien (s bez impulzným 
otváraním nie je kompatibilné) - Slnenčná

Page 131 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) PRAKTICKÉ INFORMÁCIE123
PRÍSLUŠENSTVO VÁŠHO PEUGEOTU 307 SW 
Pre Váš PEUGEOT používajte len pôvodné príslušenstvá a diely, homologizované výrobcom. 
Všetky tieto príslušenstvá a d