alarm TOYOTA BZ4X 2022 Instruksjoner for bruk (in Norwegian)

TOYOTA BZ4X 2022 Instruksjoner for bruk (in Norwegian) BZ4X 2022 TOYOTA TOYOTA https://www.carmanualsonline.info/img/14/48487/w960_48487-0.png TOYOTA BZ4X 2022 Instruksjoner for bruk (in Norwegian)

Page 4 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) Til informasjon....................5
Slik leser du denne håndboken..........7
Lete opp et emne..................8
Bildeinnholdsfortegnelse.............9
1.SIKKERHET
1.1 Sikker bruk...................

Page 23 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) 1.1 Sikker bruk................22
1.1.1 Før du begynner å kjøre.......22
1.1.2Forsikkerkjøring..........23
1.1.3 Sikkerhetsbelter..........23
1.1.4 SRS-kollisjonsputer.........27
1.2 Barnesikkerhe

Page 54 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) Bestemmelser for montering
Brukerinformasjon om bestemmelser for montering, vedlegg 1 del 3 Samsvar
1. BESKRIVELSE AV ECALL-SYSTEMET I KJØRETØY
1.1.Oversikt over det 112-baserte eCall-systemet i kj

Page 58 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) ADVARSEL!
Forholdsregler for dobbelt
låsesystem
Aktiver aldri dobbelt låsesystem når det
er personer i bilen, for da kan ikke
lenger dørene åpnes fra bilens innside.
1.4.3 Alarm*
*Utstyrsavhengig

Page 59 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) • En person inne i bilen åpner en dør
eller panseret, eller låser opp bilen
med en innvendig låseknapp.
• 12-voltsbatteriet kobles fra.
(→s. 433)
Alarmdrevet dørlås
I følgende tilfeller,

Page 60 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) Kansellere og automatisk aktivere
innbruddssensoren og hellingsføleren
på nytt
• Alarmen vil fremdeles være aktivert
selv om innbruddssensoren og
hellingsføleren er kansellert.
• Når innbrudd

Page 61 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) • Bilen befinner seg i en vaskehall
(automatisk eller høytrykk).
• Bilen blir utsatt for støt, som hagl,
lynnedslag eller andre gjentatte støt
eller vibrasjoner.
Forhold som har betydning for
h

Page 140 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) 4.1 Informasjon om nøkler
4.1.1 Nøkler
Nøkkeltyper
Nøklene vist nedenfor leveres med bilen.
AElektroniske nøkler
• Betjene smart inngangs- og
startsystem (→s. 156)
• Betjener fjernkontrollf

Page 142 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) Oppbevar den mekaniske nøkkelen
sammen med den elektroniske nøkkelen.
Hvis batteriet i den elektroniske nøkkelen
er utladet eller inngangsfunksjonen ikke
virker som den skal, trenger du den
mekanis

Page 143 of 546

TOYOTA BZ4X 2022  Instruksjoner for bruk (in Norwegian) 3. Når indikatorlampen i nøkkelen ikke
lyser, må du trykke og holde inne
elleri ca. 5 sekunder mens du
trykker og holder inne.
Innstillingen endres hver gang denne
fremgangsmåten brukes, som vist
Page:   1-10 11-20 next >