oil pressure TOYOTA PRIUS 2016 Návod na použitie (in Slovakian)

TOYOTA PRIUS 2016 Návod na použitie (in Slovakian) PRIUS 2016 TOYOTA TOYOTA https://www.carmanualsonline.info/img/14/60221/w960_60221-0.png TOYOTA PRIUS 2016 Návod na použitie (in Slovakian)

Page 599 of 704

TOYOTA PRIUS 2016  Návod na použitie (in Slovakian) 5997-2. Postupy v prípade núdze
PRIUS_OM_OM47A31SK_(EE)
7
Keď nastanú problémy
■Ak sa zobrazí "See Owner’s Manual" (Viď Príručka pre užívateľa)
●Ak sa zobrazí "Braking Power Low Sto