YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) MT07 TRACER 2018 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/50997/w960_50997-0.png YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)
Trending: belt, ABS, ESP, service interval, brake, MPG

Page 1 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) PANTONE285C
MTT690-A
MTT690-U
MT07 TRACER
ÄGARENS HANDBOK
BC6-F819D-M2
MOTORCYKEL
[Swedish (M)]
Läs den här handboken noga innan fordo-
net används.

Page 2 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) MAU81560
Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska
medfölja fordonet om det säljs.
MAU81570
Försäkran om överensstämmelse:
Härmed försäkrar YAMAHA MOTOR ELECTRONICS

Page 3 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Detta märke identifierar det bränsle som rekommenderas för fordonet
enligt EU-förordning (EN228).
Kontrollera att bensinmunstycket har samma märkning när du tankar.
TIPS
E5E10
Inledning
MAU10103

Page 4 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU63350
Speciellt viktig information i denna handbok särskiljs genom följande:
* Produkt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
MAUM2152
Detta

Page 5 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Säkerhetsinformation.......................1-1
Beskrivning........................................2-1
Sedd från vänster ............................2-1
Sedd från höger .................

Page 6 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Kontroll av framgaffeln ................. 6-29
Kontroll av styrningen................... 6-29
Kontroll av hjullager ...................... 6-30
Batteri ......................................

Page 7 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) 1-1
1
Säkerhetsinformation
MAU1028B
Ta ansvar som ägare
Du, som ägare till fordonet, är ansvarig för
att motorcykeln fungerar på ett säkert och
korrekt sätt.
Motorcyklar kör i ett spår.
Säk

Page 8 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-2
1
• Blinka alltid innan du svänger eller
byter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.
Förarens och passagerarens kropps-
ställningar är viktiga för korrekt kör-
n

Page 9 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-3
1
följer några allmänna riktlinjer om hur du
lastar motorcykeln tillsammans med infor-
mation om tillbehören:
Den totala vikten av förare, passagerare,
tillbehör och la

Page 10 of 96

YAMAHA MT07 TRACER 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-4
1
• Skrymmande eller stora tillbehör
kan påverka motorcykelns stabilitet
allvarligt på grund av aerodynamisk
påverkan. Vinden kan försöka lyfta
motorcykeln, eller kan
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >
Trending: ESP, brake, service interval, belt, ABS, MPG