Alfa Romeo 159 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2009 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31875/w960_31875-0.png Alfa Romeo 159 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 21 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 19BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
WY¸ÑCZNIK 
ZAP¸ON

Page 22 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 20BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
OSTRZE˚ENIE
Je˝e

Page 23 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 21BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Bezwzgl´dnie zabran

Page 24 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 22BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
OSTRZE˚ENIE
W nie

Page 25 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 23BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Zapalenie si´ lampk

Page 26 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 24BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
REGULACJA AUTOMATY

Page 27 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 25BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
WYÂWIETLACZ 
WIELOF

Page 28 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 26BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
PRZYCISKI STERUJÑ

Page 29 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 27BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
OSTRZE˚ENIE
Mo˝liw

Page 30 of 303

Alfa Romeo 159 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 28BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Termin obs∏ugi o