CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak)

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) C-CROSSER 2012 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45836/w960_45836-0.png CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak)
Trending: lock, radio, OBD port, MPG, Bluetooth, horn

Page 1 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak)

Page 2 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak)  VÁŠ NÁVOD 
NA INTERNETE!
 
 
Citroën vám ponúka bezplatné a jednoduché 
prezeranie palubnej dokumentácie na 
internete, prístup k jej histórii a k najnovším 
informáciám.   
 
Pripo

Page 3 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) !
1
Vaše vozidlo má časť vybavenia, opísaného v tejto
príručke, v závislosti od úrovne vyhotovenia a para-
metrov stanoven
ých v krajine, v ktorej sa predáva. 
Montáž v
ýbavy alebo elek

Page 4 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 2
OBSAH
Vetranie 44Automatická klimatizácia 46Predné sedadlá 50Zadné sedadlá 53Zadná lavica 58Spätné zrkadlá 61Nastavenie volantu 63Predná výbava 64Zadná výbava 69Výbava kufra 70
�„

Page 5 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 3
OBSAH
Parkovacia brzda 112Manuálna prevodovka 112Prevodovka "CVT" 113Prevodovka "DCS" 115Systém pohonu 4 kolies 119Regulátor rýchlosti 121Zvukový parkovací
asistent v spätnom chode 123Kame

Page 6 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 4
Z
O
ZNÁMENIE sa s V
O
ZIDL
O
M  
Otváracia strecha 
 
Táto strecha vám zlepšuje vetranie azvyšuje svetlosť v interiéri vozidla. 
�82 
 
� 
 81 
 �123 
 
V EXTERIÉRI
 
 
Zvukový park

Page 7 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 5 
Z
O
ZNÁMENIE sa s V
O
ZIDL
O
M  
Palivová nádrž 
A.Otvorenie krytu palivovej nádrže. 
B.Otvorenie uzáveru palivovej nádrže. 
� 
 84 1
.Uzamknutie vozidla.
2.Odomknutie vozidla. 
 
 
K�

Page 8 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) !
6
Z
O
ZNÁMENIE sa s V
O
ZIDL
O
M
  
Otvorenie 
�) 
 Po odomknutí vozidla pomocou
diaľkového ovládania alebo kľúča,zatlačte na rukov

Page 9 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 7 
Z
O
ZNÁMENIE sa s V
O
ZIDL
O
M
  
KONFIGURÁCIA 
 
  
Zadné sedadlá 
(2. rad) 
 
Pozdĺžne nastavenie
 
Nastavenie sklonu operadla 
�53 Nastavenie v
ýšky opierky hlavy
Prístup do tretieh

Page 10 of 244

CITROEN C-CROSSER 2012 Návod na použitie (in Slovak) 8
Z
O
ZNÁMENIE sa s V
O
ZIDL
O
M
V INTERIÉRI
  
Automatická klimatizácia 
 
Tento systém automatickej klimatizá-cie umožňuje zabezpečiť požadovanýkomfort a postačujúce prúdenie vzdu-ch
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >
Trending: horn, MPG, Bluetooth, radio, OBD port, lock