FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) FREEMONT 2012 FIAT FIAT https://www.carmanualsonline.info/img/10/33618/w960_33618-0.png FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)
Trending: audio, door lock, ad blue, horn, phone, instrument panel, display

Page 1 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) UCONNECT™
FIATFREEMONT
SVENSKA
Informationen i denna skrift är bara avsedd att vara vägledande. F\
IAT förbehåller sig rätten att när som helst och av tekniska och kommersiella skäl modifiera

Page 2 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INNEHÅLLSFÖRTECKNING1
INLEDNING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Uconnect Touch™ 4.3 S

Page 3 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 2

Page 4 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 1
INLEDNING
 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uconnect Touch™­system (4.3) . . . . . . . . . . . . . . . 4 
 Uconnect Touch™­system (8.4 och 8.4 Nav) .

Page 5 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INLEDNING 
Uconnect Touch™­system (4.3)1 – PÅ/AV- och volymreglage 5 – Knappen Radio8 – Knappen Screen Off (stäng av skärmen)
2 – Manuella klimatreglage 6 – Knappen Settings (inställn

Page 6 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) PÅ/AV och volym 
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på och av systemet. Vrid på vredet för att
justera volymen. OBS! 
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge memo- 
rerar ra

Page 7 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Uconnect Touch™­system (8.4 och 8.4 Nav)1 – PÅ/AV- och volymreglage 5 – Programtangenten Player (spelare) 9 – Programtangenten More (mer) 
2 – Manuellt klimatreglage 6 – Programtangenten

Page 8 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) PÅ/AV och volym 
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på och av enheten. Vrid på vredet för att
justera volymen. OBS! 
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge memo- 
rerar rad

Page 9 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 8

Page 10 of 94

FIAT FREEMONT 2012 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 2
Uconnect Touch™ 4.3 System
 ANVÄNDARINSTRUKTIONER – RADIOLÄGE . . . . . . . . . . 11 ÖVERSIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
 ALLMÄNNA RADIOFUNKTIONER . .
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >
Trending: sat nav, navigation, ESP, phone, audio, language, instrument panel