JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Instrukcja obsługi (in Polish)

JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Instrukcja obsługi (in Polish) GRAND CHEROKEE 2020 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32270/w960_32270-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 21 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) WYŁĄCZNIK ZAPŁONU
Układ Keyless Enter-N-Go — Zapłon
Funkcja ta umożliwia kierowcy obsługę wy-
łącznika zapłonu poprzez naciśnięcie przyci-
sku, tak długo, jak kluczyk z nadajnikiem
zna

Page 22 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) OSTRZEŻENIE!
• Nie wolno pozostawiać kluczyka z na-
dajnikiem w pojeździe, blisko niego lub
w miejscu dostępnym dla dzieci ani po-
zostawiać wyłącznika zapłonu układu
Keyless Enter-N-Go poj

Page 23 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) • Po zdalnym uruchomieniu silnik będzie
pracować tylko przez 15 minut (limit
czasu), o ile zapłon nie zostanie przesta-
wiony w położenie ON/RUN (Włączony).
• Pojazd musi być ręcznie uruc

Page 24 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) • Kluczyk z nadajnikiem umożliwia urucho-
mienie silnika dwa razy pod rząd (dwa cy-
kle 15-minutowe). Przed uruchomieniem
trzeciego cyklu należy przestawić wyłącz-
nik zapłonu do położenia

Page 25 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) SYSTEM ALARMOWY
POJAZDU — ZALEŻNIE OD
WYPOSAŻENIA
System alarmowy pojazdu monitoruje stan
drzwi pojazdu, pokrywy komory silnika,
klapy tylnej i układu zapłonowego Keyless
Enter-N-Go, aby uniemo

Page 26 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) • Przy włączonym systemie alarmowym po-
jazdu wewnętrzne przełączniki zamków
drzwi sterowanych elektrycznie nie odblo-
kowują drzwi.
System alarmowy pojazdu został zaprojek-
towany tak, aby

Page 27 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu
znajduje się w położeniu OFF (Wyłą-
czony).
• W przypadku pojazdu niewyposażo-
nego w funkcję pasywnego otwierania
drzwi układu Keyless Enter-N-Go na-
le

Page 28 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) • System alarmowy pojazdu pozostaje
uzbrojony w przypadku otwarcia klapy tyl-
nej sterowanej elektrycznie. Naciśnięcie
przycisku otwierania tylnej klapy nie spo-
woduje rozbrojenia systemu alarmow

Page 29 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) • Funkcja pasywnego otwierania drzwi akty-
wuje oświetlenie przy podejściu do pojazdu
(światła mijania, oświetlenie tablicy reje-
stracyjnej, światła pozycyjne) na ustawiony
czas: 0, 30 (domy

Page 30 of 440

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Instrukcja obsługi (in Polish) posażony w funkcję automatycznego odblo-
kowania drzwi, która działa, gdy wyłącznik
zapłonu znajduje się w położeniu OFF (Wy-
łączony).
Funkcja awaryjna FOBIK jest dostępna wy-
łącznie