Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian)

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) Delta 2009 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31533/w960_31533-0.png Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian)
Trending: belt, turn signal, fuel, fuse, cruise control, steering, park assist

Page 1 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) HRVATSKIHRVATSKIHRVATSKIHRVATSKI
CMYK
C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45 C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45 C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45C-1,45 C-1,45C-1,45C-1,45C-1

Page 2 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) PRODAJNO SERVISNI CENTAR
Kovinska 22, 10000 ZAGREB, Telefon: 01/38 69 000
Ekskluzivni uvoznik vozila
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, JEEP, FIAT PROFFESSIONAL

Page 3 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) U priru~niku za uporabu i odr`avanje vozila opisane su sve izvedbe
LANCIA Delte. Zbog toga je va`no da uva`avate podatke koji se odnose na izvedbu motora i karoserije vozila koje ste kupili.
Po{tovani

Page 4 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) DODATNI ELEKTRI^NI URE\AJI
Ako u svoje vozilo naknadno `elite ugraditi opremu koja se 
snabdijeva elektri~nom strujom (sa rizikom od postupnog 
pra`njenja akumulatora), obratite se

Page 5 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) POGLAVLJA
UPOZNAVANJE VOZILA
SIGURNOST
PRAVILNA UPORABA VOZILA
U SLU^AJU NU@DE
ODR@AVANJE VOZILA
TEHNI^KE ZNA^AJKE INDEX

Page 6 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian)

Page 7 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) UPOZNAVANJE VOZILA
ARMATURNA PLO^A ..............................................................6
INSTRUMENT PLO^A ...........................................................7
ZASLON ................

Page 8 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) UPOZNAVANJE VOZILA
sl. 1
ARMATURNA PLO^A
Opremljenost i polo`aj instrumenata kao i signalizatora ovisi o izvedbi vozila.
1. Bo~no usmjereni ventilacijski otvori - 2. Podesivi ventilacijski otvori - 3.

Page 9 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) UPOZNAVANJE VOZILA
INSTRUMENT PLO^A I INSTRUMENTI
sl. 2 Izvedbe sa multifunkcijskim zaslonom
A Brzinomjer
B Pokaziva~ razine goriva u spremniku sa upozoravaju}im signalom rezerve
C Pokaziva~ temper

Page 10 of 256

Lancia Delta 2009 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) UPOZNAVANJE VOZILA
sl. 3
Izvedbe sa nadogradivim multifunkcijskim zaslonom
A Brzinomjer
B Pokaziva~ razine goriva u spremniku sa upozoravaju}im signalom rezerve
C Pokaziva~ temperature rashladne te
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 260 next >
Trending: lights, reset, service schedule, sensor, ECU, park assist, steering