ESP Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian)

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) IS300h 2016 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/30021/w960_30021-0.png Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian)

Page 17 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 17
1. GRUNNLEGGENDE FUNKSJON
OM53E02NO
HURTIGVEILEDNING
1
Indikator for mot-
taksforhold
Dårlig Utmerket
• Den angitte signalstyrken samsvarer ikke alltid med mobiltele-
fonens signalstyrke. Motta

Page 33 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 33
1. GRUNNLEGGENDE INFORMASJON FØR BRUK
OM53E02NO
GRUNNLEGGENDE FUNKSJON
2
ADVARSEL
lVær forsiktig så ikke fingre, negler eller
hår setter seg fast i Remote Touch. Dette
kan føre til personskade

Page 78 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 78
IS_NAVI_EE1. HURTIGVEILEDNING ........................... 80
KARTSKJERMBILDE............................................... 80
NAVIGASJONSMENYSKJERMBILDET .... 82
2. BETJENING AV 
KARTSKJERMBILD

Page 79 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 3
79
IS_NAVI_EE
2
3
1
4
5
6
7
8
9
1. RUTEVEILEDNINGSSKJERMBILDE... 113
RUTEVEILEDNINGSSKJERMBILDE ............. 113
KJØRE PÅ MOTORVEI ........................................ 116
NÅR DU NÆRMER DE

Page 83 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 83
1. GRUNNLEGGENDE BRUK
OM53E02NO
NAVIGASJONSSYSTEM
3
Nr.FunksjonSide
Trykk for å søke etter en destinasjon.98
Trykk for å stanse eller gjenoppta veiledning.⎯
Trykk for å endre ruter og/eller d

Page 90 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 90
1. GRUNNLEGGENDE BRUK
OM53E02NO
1Trykk på ”Meny” i kartskjermbildet.
( → S. 80)
2Trykk på ”Start rutesporing” .
3Kontroller at rutelinjen vises.
nSTOPPE LAGRING AV 
RUTESPORING
1Trykk

Page 124 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 124
OM53E02NO
4. MITT MINNE
1.MITT MINNE-INNSTILLINGER
1Trykk på ”Meny” i kartskjermbildet.
( → S. 80)
2Trykk på ”Mitt minne”.
3Velg elementene du vil stille inn.
1Vis skjermbildet ”Mi

Page 134 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 134
4. MITT MINNE
OM53E02NO
1Vis skjermbildet ”Mitt minne”. (→S. 124)
2Trykk på ”Rutesporing” .
3Trykk på ønsket element.
1Trykk på ”Rediger” .
2Velg ønsket rutesporing.
3Trykk p

Page 135 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 135
4. MITT MINNE
OM53E02NO
NAVIGASJONSSYSTEM
3
nENDRE NAVN
1Trykk på ”Navn”.
2Angi ønsket navn og trykk på ”OK”.
1Trykk på ”Slett” .
2Velg rutesporingen som skal slettes og
trykk på

Page 204 of 342

Lexus IS300h 2016 Navigasjon (in Norwegian) 204
5. OPPSETT
OM53E02NO
SPRÅKKODELISTE
KodeSpråkKodeSpråkKodeSpråkKodeSpråk
0514Engelsk0515Esperanto1214Lingala1913Samoansk
1001Japansk0520Estisk1215Laotisk1914Shona
0618Fransk0521Baskisk1220Lit
Page:   1-10 11-20 21-30 next >