Tiltak MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian)

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) MODEL CX-5 2018 MAZDA MAZDA https://www.carmanualsonline.info/img/28/13783/w960_13783-0.png MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian)

Page 41 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) Varselsystemer for
sikkerhetsbelte
Hvis det oppdages at passasjerens
sikkerhetsbelte ikke er festet, sier
varsellampen eller lydsignalet fra til
passasjeren.
Se Tiltak på side 7-43.
Se Varsellyd for

Page 85 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) Det er stemplet et kodenummer på den
lille platen som er festet til nøkkelsettet.
Ta av denne platen og oppbevar den på et
trygt sted (ikke i bilen) i tilfelle du trenger
å få laget en ny nøkkel

Page 150 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) tSikkerhetslenker
Sikkerhetslenker må brukes som sikringstiltak i tilfelle tilhengeren skulle falle av festet. De
bør krysse under trekkstangen og festes på tilhengerfestet. La det være nok slakk

Page 179 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) tTe m p e r a t u r m å l e r f o r
motorkjølevæske (uten
multiinformasjonsdisplay)
Viser temperaturen i motorens kjølevæske.
Den hvite måleren viser at temperaturen til
motorkjølevæsken er l

Page 188 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) tKjølevæsketemperaturmåler
Viser temperaturen i motorens kjølevæske.
Den blå måleren viser at temperaturen til
motorkjølevæsken er lav, og den røde
måleren viser at temperaturen til
motorkj

Page 264 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) i-ACTIVSENSE
i-ACTIVSENSE er et kollektivt begrep som dekker en rekke avanserte sikkerhets- og
førerstøttesystemer som gjør bruk av det forovervendte kameraet (FSC) og radarsensorer.
Noen av disse

Page 364 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) •Rattet brukes.
•Girspaken brukes.
•Blinklysene brukes.
•Når bilen foran ikke er utstyrt med baklys eller hvis baklysene er slått av.
•Når advarsler og meldinger, som for eksempel skitten

Page 393 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) Tredimensjonal gjenstand foran eller bak bilen
Fordi hjelpelinjene for forkant av bilen (sidekamera) eller avstandshjelpelinjene
(bakoverkamera) vises på et flatt område, er avstanden til den tredim

Page 412 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) System for overvåking av dekktrykk*
Systemet for overvåking av dekktrykk (TPMS) overvåker trykket i hvert dekk.
Hvis dekktrykket er for lavt i ett eller flere dekk, vil systemet informere føreren

Page 480 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) tSkifte display
Informasjonen som vises på
stereoanleggdisplayet skifter som følger
hver gang tekstknappen (3) trykkes under
avspilling.
KnappInformasjon som vises
på stereoanleggdisplay-
et
Filnum
Page:   1-10 11-20 21-30 next >