OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник ANTARA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38320/w960_38320-0.png OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник

Page 1 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник OPEL ANTARAСопственички прирачник

Page 2 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник

Page 3 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник Вовед............................................ 2
Накратко ....................................... 6
Клучеви, врати и прозорци ........21
Седишта, потпи

Page 4 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник 2ВоведВовед

Page 5 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник Вовед3Податоци што се
специфични за возилото Ве молиме да ги внесете
податоците на Вашето возило на
претходн

Page 6 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник 4Вовед
■ Податоците за насоките на пр.лево или десно, или предно или
задно секогаш се однесуваат на
правецот н

Page 7 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник Вовед5

Page 8 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник 6НакраткоНакратко
Првични информации
за возењетоОтклучување на
возилото
Притиснете го копчето q за да се
от

Page 9 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник Накратко7
Наслони на седиштата
Повлечете ја рачката, наместете јанаваленоста и отпуштете ја
рачката. Нека се

Page 10 of 247

OPEL ANTARA 2014.5 Сопственички прирачник 8Накратко
Местење
на
положбата=поместете го
предниот
прекинувач
нанапред/наназадВисочина
на
предниот
дел на
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >