OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish)

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) ANTARA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20488/w960_20488-0.png OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) OPEL ANTARAInstrukcja obsługi

Page 2 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 3 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) Wprowadzenie............................... 2
W skrócie ....................................... 6
Kluczyki, drzwi i szyby .................21
Fotele, elementy
bezpieczeństwa ........................

Page 4 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) 2WprowadzenieWprowadzenie

Page 5 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) Wprowadzenie3Dane samochodu
Na poprzedniej stronie należy
wprowadzić dane samochodu, dzięki
czemu będą łatwo dostępne.
Informacje te można znaleźć w
rozdziałach „Serwisowanie
samochodu”

Page 6 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) 4Wprowadzenie
■ Informacje dotyczące kierunku,np. w lewo lub w prawo, bądź do
przodu lub do tyłu, zawsze
podawane są względem kierunku
jazdy.
■ Wyświetlane ekrany mogą być niedostępne w

Page 7 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) Wprowadzenie5

Page 8 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) 6W skrócieW skrócieInformacje dotyczące
pierwszej jazdyOdblokowanie zamków
samochodu
Aby odblokować drzwi i klapę
bagażnika, nacisnąć przycisk q.
Otworzyć drzwi, ciągnąc za klamkę.
W cel

Page 9 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) W skrócie7
Regulacja oparcia fotela
Pociągnąć dźwignię, ustawić
nachylenie i zwolnić dźwignię.
Mechanizm oparcia powinien się
zatrzasnąć w wybranym położeniu.
Nie wolno opierać się o

Page 10 of 243

OPEL ANTARA 2014.5 Instrukcja obsługi (in Polish) 8W skrócie
Pozycja
fotela=przesunąć przedni
przełącznik w przód/w
tyłWyso‐
kość
przedniej
krawędzi
fotela=przesunąć przednią
część przedniego
przełącznika w górę/w
dółWyso‐
k
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >