ESP OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) ANTARA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/22948/w960_22948-0.png OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish)

Page 5 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige. Disse oplysninger findes i afsnittene"Service og vedligeholdelse" og "Tek

Page 11 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt9SpejlindstillingBakspejl
Ved at justere grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.
Bakspejl 3 29, Automatisk ned‐
blændende bakspejl 3 29.
Sidespejle
Vælg det ønskede s

Page 13 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt11
1Ventilationsspjæld i
siderne ............................... 116
2 Faste ventilationsspjæld ....117
3 Fjernlys .............................. 104
Overhalingsblink ...............

Page 16 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) 14Kort og godtViskere og sprinkler
Vinduesvisker&=hurtigt%=langsomt$=intervalfunktion resp. automa‐
tisk viskerfunktion med regn‐
sensor§=slået fra
Når armen trykkes nedad, kører vin‐
duesvi

Page 17 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt15KlimaanlægEl-bagrude, el-opvarmede
sidespejle
Varmen betjenes ved at trykke på
knappen RÜ .
El-opvarmet bagrude 3 31, el-op‐
varmede sidespejle 3 28.
Afdugning og afisning af rud

Page 21 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Nøgler, døre og ruder19Nøgler, døre og ruderNøgler, låse................................. 19
Døre ............................................. 23
Bilens sikkerhed ........................... 2

Page 29 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Nøgler, døre og ruder27
Hvis kontrollampen bliver ved med at
lyse, kan man forsøge at starte moto‐
ren med reservenøglen; søg hjælp på et værksted.
Bemærkninger
Startspærren låser ikke d

Page 30 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) 28Nøgler, døre og ruder
Elektrisk indfældning
Med tændingsnøglen i ACC eller ON
trykker man på n, hvorved begge
spejle fældes ind.
Tryk igen på knap n, begge side‐
spejle går tilbage til

Page 74 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) 72Instrumenter og betjeningHorn
Tryk på j.
Forrudevisker/-sprinkler
Vinduesvisker&=hurtigt%=langsomt$=intervalfunktion resp. automa‐
tisk viskerfunktion med regn‐
sensor§=slået fra
Når armen t

Page 75 of 213

OPEL ANTARA 2014.5 Instruktionsbog (in Danish) Instrumenter og betjening73
I denne funktionsmåde influeres vi‐
skeintervallet også af kørselshastig‐ heden. I takt med at hastighedenøges, bliver viskningen hyppigere.
Automatisk viskerfunkti
Page:   1-10 11-20 21-30 next >