OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26125/w960_26125-0.png OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129Osobné nastaveniaMultimedia / Multimedia Navi Pro
Stlačte ! a potom vyberte ikonu %.
Ponuka Nastavenia obsahuje
nasledujúce podponuky, ktoré sa
dajú vybrať v

Page 132 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvkyUpoz. na vozidlá prechádz. za
vozidlom : Aktivuje alebo
deaktivuje upozornenia na
vozidlá prechádzajúce za
vozidlom.
● Pohodlie a vybavenie
Automatické vyvolani

Page 133 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky131Svetelná odozva pri odomkn. na
diaľku : Aktivuje alebo deaktivuje
indikáciu odomykania blikajúcimi
výstražnými svetlami.
Odozva pri zamknutí na diaľku :
Mení

Page 134 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkyPoznámky
Uskutočnenie núdzového hovoru
nemusí byť možné na miestach bez
dostatočnej dostupnosti sieťového
signálu alebo kvôli poškodeniu
hardvéru pri neh

Page 135 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie133OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......133
Spínač svetiel .......................... 133
Automatické ovládanie svetiel . 134
Asistent diaľkových svetiel .......134
Diaľkové

Page 136 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 134OsvetlenieZadné svetlá
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ov

Page 137 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie135rýchlosťou nižšou ako 35 km/h, no
asistent diaľkových svetiel ostane
aktívny.
Režim diaľnice Asistent diaľkových svetiel disponuješpeciálnym režimom diaľnice. Pri
jazde rý

Page 138 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 136OsvetlenieZatlačením páčky smeroviek s cieľomaktivovať manuálne diaľkové svetlá
sa taktiež deaktivuje asistent
diaľkových svetiel.
Diaľkové svetlá
Zatlačením páčky prepnete zo
s

Page 139 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie137Vozidlá s Matrix-LED svetlometmiSvetlomety možno nastaviť na jazdu
po opačnej strane cesty v ponuke
prispôsobenia vozidla
prostredníctvom informačného
displeja.
Vyberte príslušn

Page 140 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 138OsvetlenieAktivuje sa automaticky pri rýchlosti
približne 55 km/h počas jazdy mimo
mesta. Zlepší sa osvetlenie
aktuálneho jazdného pruhu a bočnej strany vozovky. Protiidúce a
predbiehajúc