OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119
Aktivácia
Aktivácia inteligentnej regulácie
svetiel a automatických diaľkových
svetiel sa zapína naraz
dvojnásobným stlačením páčky
indikátora. Môžu byť aktivované pri

Page 122 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 120Osvetlenie
V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov sa výstražné
svetlá automaticky zapnú.
Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhupáčka
nahor=pravé smerové svetlopáčka
nadol=

Page 123 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121Parkovacie svetlá
Pri parkovaní vozidla je možné
aktivovať parkovacie svetlá na jednej
strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku ukazovateľov smeru úplne hore (pravéo

Page 124 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 122Osvetlenie
Otočte kolieskom A a držte, kým
nedosiahnete želaný jas.
Na vozidlách so svetelným senzorom sa môže jas nastaviť, iba keď sú
vonkajšie svetlá zapnuté a svetelný
senzor de

Page 125 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123Osvetlenie
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetlenie
Pri odomknutí vozidla pomocou
rádiového diaľkového ovládača sa na
krátku dobu zapnú uvítacie svetlá:
■ svetlomety,
■ zadn

Page 126 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 124Osvetlenie
Ak nie sú dvere vodiča zatvorené,
svetlá zhasnú po dvoch minútach.
Osvetlenie sa vypne okamžite, ak pri
otvorených dverách vodiča
potiahnete páčku ukazovateľov
smeru smerom

Page 127 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia125KlimatizáciaKlimatizácia ................................ 125
Ventilačné otvory .......................133
Údržba ....................................... 134Klimatizácia
Systém

Page 128 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 126Klimatizácia
Odstránenie zahmlenia anámrazy
■ Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je smerovaný na čelné okno.
■ Nastavte ovládací prv

Page 129 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie, aby ste ušetrili palivo. Aktivované
chladenie môže deaktivovať funkciu
automatického vypnutia motora.

Page 130 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 128Klimatizácia
Odstránenie zahmlenia anámrazy z okien V
■
Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je smerovaný na čelné okno.
■ Zapnite chla