OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29
Stav po aktivácii systému:Dióda LED
bliká
pomaly=systém je aktivovaný.
V prípade porúch vyhľadajte pomoc v servise.
Vypnutie Odomknutie vozidla stlačením c
deaktiv

Page 32 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáVonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar Konvexné vonkajšie spätné zrkadlá
obsahujú asférickú oblasť a redukuje
tzv. mŕtve uhly. Tvar zrkadla
spôsobuje, že sa objekty javia

Page 33 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Vyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa stlačením tlačidla Ü.
LED v tlačidle indikuje aktiváciu.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a po uplynutí krátkej doby sa
auto

Page 34 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Čelné sklo odrážajúce teploČelné sklo odrážajúce teplo má
ochrannú vrstvu, ktorý odráža
slnečné žiarenie. Odrážať môže aj
dátové sig

Page 35 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33
okno sa automaticky začne
pohybovať nahor alebo nadol
pomocou aktivovanej bezpečnostnej
funkcie. Ak chcete zastaviť pohyb,
pohnite spínačom znova do
rovnakého smeru.
Ce

Page 36 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, okná
Zavretie■ Na krátky okamih stlačte raz tlačidlo e: Dvere sa uzamknú.
■ Podržte tlačidlo e stlačené dlhšie:
Plátenná strecha a okná sa
zatvoria. Podržte tla

Page 37 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35
Ak majú slnečné clony zabudované
zrkadlá, musia byť kryty zrkadiel počas jazdy zatvorené.
Na zadnej strane slnečnej clony sa
nachádza držiak lístkov.Strecha
Pláte

Page 38 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, okná
Podržte spínač vytiahnutý, pokým
nebude plátenná strecha úplne
otvorená a kryt plátennej strechy nebude zatvorený. Počas tejto
operácie sa všetky okná otvoria.

Page 39 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37
Potvrdenie funkcie
Dokončenie otvárania alebo
zatvárania plátennej strechy
diaľkovým ovládačom bude
potvrdené zablikaním výstražných
svetiel.
Bezpečnostné zasta

Page 40 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, okná
Všeobecné radyPoznámky■ Aktivujte ovládací spínač dovtedy,
pokým nezaznie akustická signál
alebo sa nerozsvietia výstražné
svetlá, ktoré zaistia, že plátenn