OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26137/w960_26137-0.png OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod91Stlačte multifunkčný gombík:● výber alebo aktivácia zobrazenej
položky
● potvrdenie nastavenej hodnoty
● zapnutie alebo vypnutie systémovej funkcie
Tlačidlo BACK Krátko stlačte

Page 92 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92ÚvodNastavenie hodnoty
Stlačením multifunkčného gombíka
otvoríte príslušnú ponuku nastavení.
Otočením multifunkčným gombíkom
zmeňte aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením multifu

Page 93 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod93Nastavenia tónu
V ponuke nastavení tónu môžete
nastaviť charakteristiku tónu pre
každé rozhlasové vlnové pásmo a
každý zdroj zvuku prehrávača.
Stlačením tlačidla TONE sa otv

Page 94 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94ÚvodVyberte Audio settings (Nastavenia
audiosystému) , RDS options
(Možnosti RDS) a TA volume
(Hlasitosť dopravných správ) .
Nastavte želanú hodnotu pre
zvýšenie alebo zníženie hlasitos

Page 95 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio95RádioPoužitie........................................ 95
Vyhľadávanie staníc ....................95
Automaticky uložené zoznamy ....96
Zoznamy obľúbených ..................96
Ponuky

Page 96 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96RádioManuálne ladenie staníc
Vlnové pásmo AM
Otočte multifunkčným regulátorom a
nastavte optimálnu frekvenciu príjmu
na zobrazenej obrazovke frekvencií.
Vlnové pásmo DAB
Stlačením mu

Page 97 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio97Uloženie staniceNalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených.
Ak chcete uložiť st

Page 98 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98RádioVyberte príslušný príkaz na
aktualizáciu zoznamu staníc.
Začne sa vyhľadávanie staníc. Po
dokončení vyhľadávania začne hrať
naposledy prijímaná stanica.
Ak chcete prerušiť

Page 99 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio99Konfigurácia RDS
Ak chcete otvoriť ponuku pre
konfiguráciu RDS:
Stlačte CONFIG .
Vyberte Audio settings (Nastavenia
audiosystému) , potom RDS options
(Možnosti RDS) .
TA volume (Hlasit

Page 100 of 125

OPEL CASCADA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100RádioZapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ
Zapnutie a vypnutie funkcie
dopravných správ informačného
systému:
Stlačte tlačidlo TP.
● Ak sa zapne služba rozhlasov