OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26136/w960_26136-0.png OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49
Stlačte obidve západky, potiahnite
opierku hlavy nahor a vyberte ju.
Opierku hlavy dajte do sieťového
vrecka a dolnú stranu vrecka zaistite
k podlahe batožinového p

Page 52 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyPosuňte sedadlo predného
spolucestujúceho čo najďalej dozadu.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sklon operadla tak, ab

Page 53 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Operadlo sedadla
Otočte páku smerom dozadu,
nastavte sklon a páku uvoľnite.
Operadlo sa musí počuteľne zaistiť.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:zvý

Page 54 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyBedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a nadol:
stlačte spínač nahor alebo nadol.
Zvýšenie

Page 55 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53vzpriamenej polohy bez toho, aby ste
manipulovali s akoukoľvek pákou.
Skontrolujte, či operadlo zacvaklo.9 Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdou sa uistite

Page 56 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyElektrické nastavovaniesedadla9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami buďte
opatrní. Hrozí riziko zranenia,
obzvlášť pre deti. Predmety sa
m

Page 57 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Operadlá
Otočte spínač dopredu/dozadu.
Bedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a nadol:
stla

Page 58 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvkyKúrenie
Nastavte vyhrievanie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla ß pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka LED v tlačidle indikuje
nastaven

Page 59 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Bezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu. Detský záchytný
systém 3 65.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
h

Page 60 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyPredpínače bezpečnostných
pásov
V prípade čelnej zrážky alebo nárazu
zozadu určitej sily sa všetky
bezpečnostné pásy napnú.9 Varovanie
Nesprávna manipulác