OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26152/w960_26152-0.png OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 11 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti9
Vonkajšie zrkadlá
Preklopte páčku do želaného smeru.
Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo otočením ovládača doľava _
alebo doprava 6. Naklopením
ovládača nast

Page 12 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 10V krátkostiPrehľad prístrojovej dosky

Page 13 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti11
1Fixované ventilačné otvory . 101
2 Bočné vetracie otvory .........100
3 Spínač svetiel ....................... 89
Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhu,
svetelný klaksón,

Page 14 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 12V krátkostiVonkajšie osvetlenie
vozidla
Otočný spínač osvetlenia:
§=vypnuté / svetlá pre jazdu cez
deň9=obrysové svetlá / svetlomety
Osvetlenie 3 89, Svetlá pre jazdu
cez deň 3 90.
S

Page 15 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti13
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhupáčka
nahor=pravé smerové svetlopáčka
nadol=ľavé smerové svetlo
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu 3 91.
Výstražné svetlá
O

Page 16 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 14V krátkostiSystémy ostrekovača a
stieračov
Stierač čelného skla
Otočte páčku:
§=vypnutéÇ=intervalové stieranieÈ=stierače pracujú pomalyÉ=rýchle stieranie
Pre jeden stierací cyklu

Page 17 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti15Klimatizácia
Vyhrievané zadné okno,
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Vyhrievanie sa ovláda stlačením
tlačidla Ü.
Vyhrievané zadné okno 3 31.
Odstránenie zahmlenia a

Page 18 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 16V krátkostiPrevodovka
Mechanická prevodovka
Spiatočka: raďte len v stojacom
vozidle. Po uplynutí troch sekúnd po
zošliapnutí pedálu spojky zdvihnite
krúžok na radiacej páke a zaraďte
pr

Page 19 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti17
Štartovanie motora
■ Otočte kľúčom do polohy MAR
■ miernym pohybom volantu uvoľnite
zámok riadenia
■ zošliapnite spojku a brzdu
■ automatizovaná mechanická prevodovka:

Page 20 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 18V krátkostiParkovanie■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite pevne. Manuálnu parkovaciu brzdu
ťahajte vždy bez stlačenia
uvoľňovacieho tlačidla. V svahu
smerom nadol alebo nahor ju
zabrzdite
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 190 next >