OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26167/w960_26167-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Vozidlá s automatickou prevodovkou:
Aktivovanie D a následné stlačenie
pedálu plynu uvoľní elektrickú
parkovaciu brzdu automaticky. Toto
je možné len vtedy, keď je aktivovaná
auto

Page 172 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaKontrola funkčnosti
Keď sa vozidlo nepohybuje, môže sa
elektrická parkovacia brzda aktivovať automaticky. To sa vykonáva kvôli
kontrole systému.
Porucha
Režim poruchy elektrickej par

Page 173 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Keď sa poháňané kolesá začnú
pretáčať, výstupný výkon motora sa
zníži a koleso, ktoré sa najviac
pretáča, sa zabrzdí samostatne. Tým
sa tiež výrazne zlepšuje jazdná
sta

Page 174 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaVýstraha
Používajte len pri zjazde strmých
svahov počas jazdy v teréne.
Nepoužívajte pri jazde po
normálnych cestách. Použitie
funkcie systému DSC, ktoré nie je nevyhnutné, ako n

Page 175 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Selektívne ovládanie jazdyVýstraha
Vozidlo je primárne určené na
jazdu po ceste, no občas ním
možno jazdiť aj v teréne.
Nejazdite však v teréne, kde by
mohli vozidlo poškodiť pr

Page 176 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaRežim sneh 3
Tento režim sa prispôsobuje
podmienkam priľnavosti pre
jednotlivé kolesá pri štartovaní.
Pri rozbiehaní systém optimalizuje
pretáčanie kolies, čím zaručí
najlepši

Page 177 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Systém zachováva rýchlosť vozidla
nastavenú vodičom bez potreby
stláčania plynového pedála.
Nastavenú rýchlosť možno dočasne prekročiť prudkým stlačením
plynového pedála.

Page 178 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda
Hodnota rýchlosti sa zobrazuje v
informačnom centre vodiča.
Použitie rýchlosti stanovenej
rozpoznaním obmedzenej rýchlosti
Inteligentná adaptácia rýchlosti
informuje vodiča, keď r

Page 179 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177● Je aktívny systém ovládaniapohonu alebo elektronické
riadenie stability.
● Páka voliča je v polohe N
(automatická prevodovka)/prvý alebo druhý prevodový stupeň
(manuálna pre

Page 180 of 297

OPEL COMBO E 2019.1 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaAktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Stlačte ručné koliesko raz na krátky
okamih pre RES/+ alebo SET/-.
Dodržiavanie nastavenej rýchlosti možno nastaviť stlačením ru