OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a diskov
Hrany prechádzajte pomaly a ak je to možné, kolmo. Prejazd ostrých hrán
môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a disku.

Page 242 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 240Starostlivosť o vozidloTlak vzduchu v pneumatikách
3 273.
Na štítku s údajmi a informáciami o
tlaku v pneumatikách, ktorý sa
nachádza na ráme ľavých dverí, sú uvedené pôvodne dodan

Page 243 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo241valivého obvodu pneumatiky s
referenčnými hodnotami a ďalšími signálmi.
Ak pneumatika stráca tlak, rozsvieti sa kontrolka w, zaznie výstražný
signál a v informa

Page 244 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 242Starostlivosť o vozidloTlak kontrolujte vždy na studených
pneumatikách.
Systém je potrebné opätovne inicializovať v nasledujúcich
prípadoch:
● Zmenil sa tlak v pneumatikách
● Zmenili

Page 245 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo243Kryty kolies
Musia byť použité kryty diskov a
pneumatiky, ktoré sú schválené
firmou pre príslušné vozidlo a spĺňajú
všetky požiadavky na kombinácie
prísluš

Page 246 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 244Starostlivosť o vozidloZatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň,
spiatočku alebo P.
Otvorte kryt úložnej schránky v
priestore na nohy 3 77.
Súprava na opravu pneumati

Page 247 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2459. Zapojte prípojku kompresora doelektrickej zásuvky alebo do
objímky zapaľovača cigariet.
Súprava na opravu pneumatík sa
môže pripojiť iba do prednej 12 V
elektri

Page 248 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 246Starostlivosť o vozidlo
16. Okamžite začnite jazdu, aby satesniaca hmota rovnomerne
rozmiestnila v pneumatike. Po
prejdení približne 5 km ale nie pri
jazde dlhšej než desať minút sa
zastav

Page 249 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247● Ak je povrch pod vozidlommäkký, pod zdvihák musíte
položiť pevnú podložku (hrúbka
max. 1 cm).
● Pred zdvihnutím vozidla z neho vždy vyberte ťažké predmet

Page 250 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidlo
Poloha predného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede pod príslušným zdvíhacím bodom
vozidla.
Rezervné koleso Rezervné koleso môže byť
klasifi