OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Telefón91

Page 92 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 92RegisterAAdresár ......................................... 50
Aktivácia prehrávača CD ..............28
Aktivácia rádia .............................. 22
B Bluetooth ...........................

Page 93 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 93
prehľad symbolov......................77
priame zadanie adresy ..............50
pridávanie medzicieľov ..............68
SD karta s mapou ...............38, 75
systém dopravných informácií (T

Page 94 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 94
Vstup AUXkonektor .................................... 32
používanie ................................. 32
Všeobecné informácie ...............
................ 6, 27, 32, 33, 36, 38, 79
Vybera

Page 95 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod............................................ 96
Rádio ......................................... 111
CD prehrávač ............................. 123
Vstup AUX ................................. 1

Page 96 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 96ÚvodÚvodVšeobecné informácie.................96
Funkcia pre odraďovanie
zlodejov ........................................ 97
Prehľad ........................................ 98
Obsluha ......

Page 97 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod97prípade pochybností zastavte
vozidlo a Informačný systém
obsluhujte pri stojacom vozidle.
Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovanýatmosférickými poruchami, šumom,
skresle

Page 98 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 98ÚvodPrehľadOvládacie prvky

Page 99 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod99
1Gombík e........................... 101
Krátke stlačenie: zapnutie/
vypnutie informačného
systému ............................... 101
Otočenie: nastavenie
hlasitosti .................

Page 100 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 100Úvod
Ovládacie prvky zvuku na
volante
1 Nastavovacie koliesko ........101
Otočenie: Presunutie
kurzora ................................ 101
Stlačenie: potvrdenie
výberu .......................