OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač31
Režim opakovaného
prehrávania
Počas prehrávania disku CD
Ak je aktivovaný režim opakovaného prehrávania, aktuálna skladba sa
bude opakovane prehrávať až kým sa nezruší

Page 32 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Vstup AUXVstup AUXVšeobecné informácie.................32
Použitie ........................................ 32Všeobecné informácie
Na stredovej konzole vpredu od
radiacej páky sa nachádza A

Page 33 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Port USB33Port USBVšeobecné informácie.................33
Prehrávanie uložených
zvukových súborov ......................34Všeobecné informácie
Na stredovej konzole vpredu od
radiacej páky

Page 34 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Port USB
ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2,
(Romeo, Joliet).
Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených
formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ichpriečinkov s

Page 35 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Port USB35
Hlavná obsluhe iPod-u pripojeného
cez USB je rovnaká, ako je opísaná
pre MP3/WMA CD disky 3 28.
V nasledujúcej časti spomenieme iba tie časti obsluhy, ktoré sa odlišujú od
uvede

Page 36 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Hudba BluetoothHudba BluetoothVšeobecné informácie.................36
Obsluha ....................................... 36Všeobecné informácie
Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth(napr. hudobn

Page 37 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Hudba Bluetooth37
Aktivácia režimu hudobného
zariadenia Bluetooth
Stlačením tlačidla MEDIA raz alebo
viackrát sa aktivuje zvukový režim hudobného zariadenia Bluetooth.
Najdôležitejšie fu

Page 38 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................38
Použitie ........................................ 39
Zadanie cieľa ............................... 50
Navádzanie ...................

Page 39 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia39
Navádzanie po trase sa uskutočňuje
prostredníctvom hlasových príkazov
a smerovej šípky, ako aj pomocou
zobrazenia viacfarebnej mapy.
Systém dopravných informácií
TMC a dynamic

Page 40 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 40Navigácia
Ponuka NAVIGATION (NAVIGÁCIA)
poskytuje prístup ku všetkým
systémovým funkciám pre zadanie
cieľa 3 50 a navádzanie trasy
3 68.
Tlačidlo TRAF a ponuka
TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVN