OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26183/w960_26183-0.png OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79
Dažďový senzor sníma množstvovody na prednom skle a automaticky
určuje frekvenciu stieracích cyklov.
Ak je frekvencia stierača vyššia ako
20 sekúnd, rameno s

Page 82 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyStierač zadného okna
Stlačením kolískového spínača
aktivujte stierač zadného okna:
horná poloha=nepretržitá
prevádzkadolná poloha=prerušovaná
prevádzka

Page 83 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81
Obrázok, ktorý sa zobrazuje na
farebnom informačnom displeji.
Displej vyššej úrovne
Ak klesne vonkajšia teplota na 3 °C,
v informačnom centre vodiča sa
objav

Page 84 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvky
Nastaviť dátum
Stlačte regulátor MENU-TUNE, aby
ste vstúpili do podriadenej ponuky
Nastaviť dátum .
Otočením regulátora MENU-TUNE
zmeňte aktuálnu hodnotu p

Page 85 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83
Nastaviť čas a dátum
Pre zmenu nastavení času a dátumu
stlačte tlačidlá na obrazovke H a
I .
Synchronizácia času RDS
Signál RDS väčšiny vysielačov VHF

Page 86 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvky
Zatlačte na zapaľovač cigariet. Po
rozžeravení telieska sa automaticky
vypne. Vytiahnite zapaľovač.
PopolníkyVýstraha
Je určený iba na popol, nie na
horľav

Page 87 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85
Displej základnej úrovne a strednej
úrovne
Za účelom vykonania resetu stlačte
na niekoľko sekúnd tlačidlo
SET/CLR na páčke smerovky 3 95.
Displej vyššej

Page 88 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyPalivomer
Počet LED zobrazuje hladinu paliva vnádrži.
8 LED=nádrž je plná.
Ak je hladina v nádrži nízka, kontrolka
Y svieti. Ak kontrolka bliká, okamžite
dop

Page 89 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87
Stlačením tlačidla MENU vyberte
Ponuka Informácie o vozidle .
Otáčaním nastavovacieho kolieska vyberte Zostávajúca životnosť oleja .
Zostávajúca životnos

Page 90 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na prístrojovej doske