OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189
Na otočnom gombíku je viditeľná
zelená značka.
Zamknite tyč s guľovou hlavou a
vytiahnite kľúč.
Oko pre poistné lano
Pripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s g

Page 192 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda
Stlačte otočný gombík do tyče s
guľovou hlavou a otáčajte doprava,
pričom stlačte nadol, kým sa
neuchytí. Vytiahnite tyč s guľovou
hlavou smerom dolu.
Vložte tesniacu zátku do

Page 193 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo191Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie...............191
Kontroly vozidla ......................... 192
Výmena žiarovky .......................199
Elektrická sú

Page 194 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 192Starostlivosť o vozidlo
■ Nezatiahnite parkovaciu brzdu.
■ Otvorte kapotu, zavrite všetky dvere a zamknite vozidlo.
■ Odpojte svorku od záporného vývodu akumulátoru vozidla.
Dbajte na t

Page 195 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1939Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania a xenónové
svetlomety používajú extrémne
vysoké napätie. Nedotýkajte sa
ich.
Kapota motora
Otvorenie
Potiahnite odisťovaciu p

Page 196 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 194Starostlivosť o vozidlo
Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej päť minút.
Vytiahnite mierku, dočista ju utrite,

Page 197 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Chladivo motoraChladiaca kvapalina poskytuje
ochranu proti zamrznutiu približne do
-28 °C. V severských krajinách s
veľmi nízkymi teplotami chladiaca
kvapalina plnená

Page 198 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidlo
koncentráciu chladiacej kvapaliny a
odstrániť príčinu úniku chladiacej
kvapaliny v servise.
Kvapalina do ostrekovača
Naplňte čistou vodou zmiešanou s
vhodným mno

Page 199 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Akumulátor vozidla
Vozidlo je vybavené oloveným
kyselinovým akumulátorom.
Vozidlá so systémom štart-stop budú
vybavené AGM akumulátorom, ktorý
nie je oloveným k

Page 200 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidlo
Odporúčame, aby ste akumulátor
vozidla nechali vymeniť v odbornom
servise.
Systém Stop-Štart 3 138.
Nabíjanie akumulátora vozidla9 Varovanie
Ak pri nabíjaní bat