OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Ukazovateľ teploty
chladiacej kvapaliny motora
Počet LED zobrazuje teplotu
chladiacej kvapaliny.
až do 3 LED:prevádzková
teplota motora
ešte nie je
dosiahnutá4 a

Page 92 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyZostávajúca životnosť oleja je
zobrazená v percentách v
informačnom centre vodiča.
Reset Podržaním SET/CLR na páčke
ovládania smeroviek niekoľko sekúnd
v

Page 93 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91Ukazovatele na prístrojovej doske

Page 94 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyUkazovatele na strednom paneli
Prehľad
OŽiarovka ukazovateľa smeru
3 93XPripomenutie bezpečnostného
pásu 3 93vAirbag a predpínače bezpeč‐
nostných pásov

Page 95 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93LObmedzovač rýchlosti 3 99LAsistent dopravných značiek
3 99hOtvorené dvere 3 99
Žiarovka ukazovateľa
smeru
O svieti či bliká zeleno.
Krátko sa rozsvieti
Par

Page 96 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyRozsvieti sa aj v prípade, ak si
nezapnutý bezpečnostný pás
zapnete počas jazdy.
Bliká
Po rozbehnutí vozidla, ak je odopnutý bezpečnostný pás.
Zapnutie bezpe

Page 97 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Porucha v systéme riadenia emisií.
Môžu byť prekročené limity obsahu
škodlivín. Neodkladne vyhľadajte
pomoc v servise.
Blik

Page 98 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyRadenie rýchlostí
Je indikované R s číslom
nasledujúceho vyššieho
prevodového stupňa, keď sa
odporúča preradenie na vyšší
prevodový stupeň z dôvodov

Page 99 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97nie je funkčný. Jazdná stabilita môže
však byť zhoršená v závislosti od stavu povrchu vozovky.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.
Systém elektr

Page 100 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvky3. Čo najskôr bezpečne opustiteprúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie.9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a ria