OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119súhlasu. Cieľom týchto aktualizácií je
vylepšiť alebo zachovať bezpečnosť,
zabezpečenie alebo prevádzku
vozidla.
Tieto aktualizácie sa môžu vzťahovať
n

Page 122 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 120OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......120
Spínač svetiel .......................... 120
Automatické ovládanie svetiel . 121
Diaľkové svetlá ........................ 122
Svet

Page 123 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121Spínač svetiel s automatickým
ovládaním svetiel
Otočný spínač osvetlenia:
AUTO:automatické ovládanie
svetiel: predné svetlomety
sa zapínajú a vypínajú
automaticky podľa
v

Page 124 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 122OsvetlenieDiaľkové svetlá
Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku.
Pre prepínanie na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo
zatiahnite.
Asi

Page 125 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123hodinových ručičiek nastavte režim
pre pravostrannú prevádzku. Preto
vložte kľúč do vodiaceho prvku podľa
zobrazenia na obrázku. Alternatívne môžete pre nastavenie použiť

Page 126 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 124OsvetlenieAsistent diaľkových svetiel sa zapínadvojitým stlačením páčky indikátora
pri rýchlosti vyššej ako 40 km/h.
Zelená kontrolka l svieti
nepretržito, ak je asistent aktívny,
m

Page 127 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhupáčka nahor:pravé smerové
svetlopáčka nadol:ľavé smerové
svetlo
Ak je páčka posunutá za bod odporu, smerové svetlo sa zapne trvale. P

Page 128 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 126OsvetlenieParkovacie svetlá
Pri parkovaní vozidla je možné
aktivovať parkovacie svetlá na jednej
strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku ukazovateľov smeru úplne nahor (pravé

Page 129 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie127Na vozidlách s automatickým
ovládaním svetiel sa môže jas
nastaviť, iba keď sú vonkajšie svetlá
zapnuté a svetelný senzor detekuje
nočné podmienky.
Osvetlenie interiéru Pr

Page 130 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 128OsvetlenieStropné osvetlenie interiéru
Po zapnutí svetlometov sa zapne
bodové svetlo zabudované v telese
zrkadla.
Stropné osvetlenie interiéru priamo
osvieti konzolu radenia.
Ambientné osve