OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169
Systém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Pri zaradení spiatočky je systém
automaticky pripravený pracovať.
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkova

Page 172 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazdazhasne. Rozsvieti sa kontrolka r
na prístrojovom paneli 3 96 alebo v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa.
Predný a zadný parkovací
asistent9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpo

Page 173 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda17125 km/h, predný parkovací asistent
zostane deaktivovaný, keď rýchlosť vozidla klesne pod 11 km/h.
Keď je systém deaktivovaný, LED v
tlačidle zhasne a Park.asistent
Vypnutý sa obja

Page 174 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaPorucha
V prípade poruchy, alebo ak systém
dočasne nefunguje, napr. kvôli
vysokému vonkajšiemu hluku alebo
iných rušivých faktorov, v
informačnom centre vodiča sa objaví
správa.
S

Page 175 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173● Ak je aktivovaný pokročilýparkovací asistent a systém je v
režime parkovania s
navádzaním, krátkym stlačením
deaktivujete pokročilý parkovací asistent.
● Ak je aktívny pok

Page 176 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 174Jazda
Vzdialenosť k prekážke vzadu a
vpredu sa zobrazuje čiar vzdialenosti v informačnom centre vodiča 3 99.
Indikácia vzdialenosti na displeji sa
môže zablokovať správami vozidla s
vy

Page 177 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175prípade paralelného parkovania a
2,5 metra v prípade kolmého
parkovania.
FunkciaRežim vyhľadávania parkovacieho miesta
Vozidlá s indikáciou v informačnom centre vodiča
Vyberte si pa

Page 178 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda
Keď nájde parkovacie miesto, na
farebnom informačnom displeji sa
zobrazí vizuálna odozva a zaznie zvukový signál.
Ak vodič nezastaví vozidlo do
desiatich metrov v prípade
paralelný

Page 179 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177● Požiadavka akcelerácie alebobrzdenia.
● Pre niektoré pokyny sa v informačnom centre vodiča
zobrazí lišta postupu.
● Úspešné dokončenie parkovacieho manévru
indikované kont

Page 180 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaVýstraha
Výkon systému sa zníži, ak je
zakrytý, napr. ľadom alebo
snehom.
Výkon systému parkovacieho
asistenta sa môže znížiť, ak je
vozidlo naložený ťažkým
nákladom.
Špec