OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26186/w960_26186-0.png OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Systém Stop-Štart
Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stojí a sú splnené určité
podmienky, nasledujúcim postupom
aktivujte funkciu Autostop:
Vozidlá s mechanickou prevodo

Page 22 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 20V krátkostiAk je vozidlo na svahu smeromnadol, pred vypnutím
zapaľovania zaraďte spiatočku
alebo posuňte voliacu páku do
polohy P. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
● Zatvorte

Page 23 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 21
Kľúče ......................................... 21
Car Pass .................................... 22

Page 24 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopíte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Car Pass Karta vozidla (Car Pass) obsahuj

Page 25 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Výmena batérie rádiového
diaľkového ovládača
Vymeňte batériu hneď, ako sa skráti
prevádzkový dosah.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať v

Page 26 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáPoznámky
Ak sa po uzamknutí dverí diaľkovým
ovládačom neotvoria žiadne dvere,
po troch minútach sa dvere
automaticky znova uzamknú.
Odomknutie
Stlačte c.
Na informa

Page 27 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25
Stlačte tlačidlo e – uzamknutie.
Stlačte tlačidlo c – odomknutie.
Oneskorené zamykanie dverí
Vypnite motor a vyberte kľúč zo
zámku. Keď sú otvorené aspoň je

Page 28 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, oknáOkrem toho sa dá nakonfigurovať tak,
aby sa po vypnutí zapaľovania a
vybratí kľúča zapaľovania (manuálna
prevodovka) alebo po presunutí páky voliča do polohy P (a

Page 29 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Zavretie
Použite vnútornú rukoväť.
Nestláčajte dotykový spínač počas
zatvárania, pretože by ste tým mohli
odomknúť zadné výklopné dvere.
Centrálne zamykanie

Page 30 of 277

OPEL CORSA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáZapnutý
Dvakrát stlačte e na rádiovom
diaľkovom ovládači do piatich
sekúnd.
Alarm Poplašný systém proti odcudzeniu je
kombinovaný zamykacím systémom proti odcudze