OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26196/w960_26196-0.png OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189Naskrutkujte požadovaný adaptér
rukou pevne na plniace hrdlo.
ACME adaptér: Naskrutkujte maticu
plniacej dýzy na adaptér. Aktivujte
zaisťovaciu páku plniacej trysky.
DISH adaptér: N

Page 192 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190JazdaChovanie sa vozidla zajazdy, rady pre jazdu sprívesom
Pred pripojením prívesu namažte
guľovú hlavu. Nemažte však ťažné
zariadenie vybavené stabilizátorom,
tlmiacim účinky síl v

Page 193 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191vozidla. Vždy sa zamerajte na
maximálne zaťaženie, najmä v
prípade ťažkého karavanu/prívesu. V
žiadnom prípade nesmie byť
vertikálne zaťaženie na guli nižšie
než 25 kg.
Zať

Page 194 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaUvoľnite a vyklopte zásuvku. Z otvoru
pre ťažné zariadenie zložte tesniaci
kryt.
Kontrola napnutia tyče s guľovou
hlavou
● Otočný gombík leží na tyči s
guľovou hlavou.
● Na

Page 195 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193
Na otočnom gombíku je viditeľná
zelená značka.
Zamknite tyč s guľovou hlavou a
vytiahnite kľúč.
Oko pre poistné lano
Pripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s g

Page 196 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaStlačte otočný gombík do tyče s
guľovou hlavou a otáčajte doprava,
pričom stlačte nadol, kým sa
neuchytí. Vytiahnite tyč s guľovou
hlavou smerom dolu.
Vložte tesniacu zátku do

Page 197 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............196
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 196
Skladovanie vozidla ......

Page 198 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 199 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197● Skontrolujte hladinu motorovéhooleja.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po uplynut

Page 200 of 283

OPEL CORSA E 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidlo
Zatlačte bezpečnostnú západku
nahor a otvorte kapotu motora.
Nasaďte podperu kapoty.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa z
bezpečnostných