OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26197/w960_26197-0.png OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Teplota
Zvoľte jazyk preferovanej krajiny ako
jazyk displeja.
Ponuka informácií o ekologickej
jazde @
Možné stránky sú: ● ekonomický trend
● ekonomický ind

Page 92 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyTyp informácií a spôsob ich
zobrazenia závisí od uskutočnených
nastavení.
Výber ponúk a nastavení
Ponuky a nastavenia sú zvolené
prostredníctvom dotykovéh

Page 93 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91sekvencii znakov. Stlačením tlačidla
na niekoľko sekúnd sa vymaže celé zadanie.
Ak chcete opustiť ponuku Systémová
konfigurácia , stlačte BACK v
jednotlivý

Page 94 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyČ.Správa vozidla9Otočte volantom, naštartujte
vozidlo znova12Preťažené vozidlo13Prehriaty kompresor15Porucha stredného horného
brzdového svetla16Porucha brzdov

Page 95 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93Č.Správa vozidla67Servisujte zámok riadenia68Servisujte posilňovač riadenia75Servisujte klimatizáciu79Doplňte motorový olej81Servisujte prevodovku82Čoskoro vyme

Page 96 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvky● Ak dôjde k mimovoľnej zmenejazdného pruhu.
● Keď sa výfukový filter naplní na maximálnu úroveň.
Ak vozidlo stojí alebo dvere
vodiča sú otvorené
● S

Page 97 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95
Vyberte položku Nastavenia, potom
Nastavenia vozidla .
Nastavenia vozidla
● Klimatizácia a kvalita vzduchu
Automatická rýchlosť ventilátora :
Modifikuje úrove

Page 98 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyUzamknúť dvere: Aktivuje alebo
deaktivuje funkciu
automatického opätovného
zamykania, ak sa vozidlo
odomkne, ale neotvorí sa.
● Návrat na pôvodné nastavenia :

Page 99 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Diaľkové odomknutie dverí:
Zmení konfiguráciu a určí, či sa
odomykaním majú odomknúť iba dvere vodiča alebo celé vozidlo.
Op. uzamknúť diaľ. odomk.
dver

Page 100 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyTlačidlá systému OnStar
Tlačidlo pre súkromie
Stlačte a podržte j, kým nezaznie
správa na aktiváciu alebo deaktiváciu prenosu informácií o polohe vozidla.