OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26197/w960_26197-0.png OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Naskrutkujte požadovaný adaptér
rukou pevne na plniace hrdlo.
ACME adaptér: Naskrutkujte maticu
plniacej dýzy na adaptér. Aktivujte
zaisťovaciu páku plniacej trysky.
DISH adaptér: N

Page 162 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 160Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............161
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 161
Skladovanie vozidla ......

Page 163 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo161Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 164 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 162Starostlivosť o vozidlo● Skontrolujte hladinu motorovéhooleja.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po uplynut

Page 165 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo163
Zatlačte bezpečnostnú západku
nahor a otvorte kapotu motora.
Nasaďte podperu kapoty.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa z
bezpečnostných

Page 166 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 164Starostlivosť o vozidlo
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakého stupňa, aký bol
použitý pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.V

Page 167 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo165
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou.
Ak je hladina nízka, doplňte.
9 Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť

Page 168 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 166Starostlivosť o vozidloBrzdyV prípade dosiahnutia minimálnej
hrúbky brzdového obloženia budete
počas brzdenia počuť pískanie.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najsk

Page 169 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo167Výmena akumulátora vozidlaPoznámky
Akékoľvek nedodržanie podmienok uvedených v tejto časti môže
zapríčiniť dočasnú deaktiváciu
alebo narušenie fungovania
sy

Page 170 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 168Starostlivosť o vozidloVýmena lišty stieračaČelné sklo
Zdvihnite ramena stierača, pokým
nezostane v zdvihnutej polohe.
Zatlačte západky na oboch stranách,
nakloňte lištu stierača o 90