OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26197/w960_26197-0.png OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199
3. Dbajte na to, aby bol zdviháksprávne umiestnený pod bodom
pre zdvíhanie vozidla.
Vo verziách s prahovými panelmi
alebo dodatočne namontovanými
prahovými panelmi

Page 202 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidloOdložte adaptér pre zaisťovacie
skrutky kolesa 3 54.
13. Čo možno najskôr skontrolujte tlak vzduchu nainštalovanej
pneumatiky a uťahovací moment
matíc kolesa.
Rez

Page 203 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201● Pri núdzovom štartovaní sanenakláňajte nad akumulátorom.
● Svorky jedného pomocného káblu sa nesmú dotýkať druhéhokáblu.
● Počas procesu štartovania

Page 204 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloVlečenie
Ťahanie vozidla
Omotajte handru okolo hrotu
plochého skrutkovača, aby ste
zabránili poškodeniu laku. Vložte
skrutkovač do štrbiny na spodnej
časti krytu.

Page 205 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Ťahanie iného vozidla
Omotajte handru okolo hrotu
plochého skrutkovača, aby ste
zabránili poškodeniu laku. Vložte
skrutkovač do štrbiny na spodnej
časti krytu. Vek

Page 206 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o vzhľad
Starostlivosť o exteriér Zámky
Zámky sú pred opustením výrobného závodu namazané vysoko kvalitným
mazivom na zámky. Rozmrazovací
prostr

Page 207 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205Vonkajšie osvetlenieKryty svetlometov a ostatných svetiel
sú z plastu. Nepoužívajte žiadne
drsné alebo leptavé prostriedky,
nepoužívajte škrabky na ľad a
nečist

Page 208 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidloPo umytí spodku vozidla ho
skontrolujte a podľa potreby nechajte naniesť viac ochranného vosku.
Materiály na báze živice alebo
kaučuku môžu poškodiť vrstvu PVC.

Page 209 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba207Servis a údržbaVšeobecné informácie...............207
Servisné informácie .................207
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 210 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 208Servis a údržbazastavovanie a rozbiehanie, ťahanie
prívesu, jazda v horách, jazda na
nekvalitných a piesčitých povrchoch
ciest, zvýšené znečistenie vzduchu,
prítomnosť piesku a vysok