OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26197/w960_26197-0.png OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Kolískový spínač v strednej polohe:
nie je zvolené žiadne zrkadlo pre
nastavenie.
Sklápacie zrkadlá
S ohľadom na bezpečnosť chodcov je
uchytenie vonkajších spätn

Page 32 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáVnútorné zrkadlá
Manuálna zmena odrazivosti
Za účelom zníženia oslňovania
posuňte páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Automatická funkcia proti
oslňovaniu
Pri

Page 33 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Manuálne ovládané oknáOkná zadných dverí je možné otváraťalebo zatvárať manuálne pomocou
ovládacích kľučiek okien.
Elektricky ovládané okná9 Varovanie
Pri

Page 34 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáPorucha
Ak nemôžu byť okná otvorené alebo
zatvorené automaticky, aktivujte
elektroniku okien nasledovne:
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite zapaľovanie.
3. Úplne zatvorte ok

Page 35 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky33Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 33
Predné sedadlá ........................... 34
Poloha sedadla .......................... 34
Nast

Page 36 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 34Sedadlá, zádržné prvkyZadné opierky hlavy, nastavenie
výšky
Potiahnite opierku hlavy smerom
nahor a nechajte ju zacvaknúť. Pre
zasunutie opierky hlavy nadol stlačte západku a opierku hlav

Page 37 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky35
● Seďte tak, aby vaše sedaciesvaly boli čo možno najbližšie k
operadlu. Nastavte vzdialenosť
medzi sedadlom a pedálmi tak,
aby vaše nohy boli pri úplnom
zošli

Page 38 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 36Sedadlá, zádržné prvkyNaklonenie operadla
Otáčajte ručným kolesom, aby ste
nastavili sklon. Počas nastavovania
operadla sa oň neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:z

Page 39 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky379Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdou sa uistite, že je sedadlo v
tejto polohe pevne zaistené. V
opačnom prípade môže dôjsť k
zraneniu v prípade pru

Page 40 of 239

OPEL CORSA E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 38Sedadlá, zádržné prvkyKúrenie
Stlačením ß aktivujete vyhrievanie
pre príslušné predné sedadlo.
LED v tlačidle sa rozsvieti, aby
indikovala aktivovanie.
Opätovným stlačením ß vyhri