OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26198/w960_26198-0.png OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod............................................ 62
Základné operácie .......................70
Rádio ........................................... 76
Externé zariadenia .......................80

Page 62 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62ÚvodÚvodVšeobecné informácie.................62
Funkcia pre odraďovanie
zlodejov ........................................ 63
Prehľad ovládacích prvkov ..........64
Použitie ...............

Page 63 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod63Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 64 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64ÚvodPrehľad ovládacích prvkovOvládací panel – Multimedia

Page 65 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod651).......................................... 67
Ak je systém vypnutý:
zapnutie / vypnutie napájania
Ak je systém zapnutý:
stíšenie systému
Otočenie: nastavenie hlasitosti
2 Informačn

Page 66 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66Úvodalebo výber nasledujúcej /predchádzajúcej skladby /
obrázka, keď sú aktívne
externé zariadenia ................80
alebo výber
nasledujúceho /
predchádzajúceho
záznamu v zozname
st

Page 67 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod67PoužitieOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, dotykovou
obrazovkou a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke.
Vstupy môžete zadávať cez: ● ovláda

Page 68 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68ÚvodPre podrobný popis:● Funkcie rádia 3 76
● Externé zariadenia 3 81
Telefón
Skôr než bude možné používať
funkciu telefónu, je potrebné vytvoriť
spojenie medzi informačným
sy

Page 69 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod69● profily
● konfigurácia systému
● nastavenia súkromia
Dotykom na hornú lištu na obrazovke
zobrazte Settings center (Centrum
nastavení) .

Page 70 of 111

OPEL CORSA F 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................70
Nastavenia tónu ........................... 72
Nastavenia hlasitosti ....................73
Systémové nastave