OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 11 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná9Kľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopíte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Rádiový diaľkový ovládač
Umožňuje

Page 12 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 10Kľúče, dvere, okná
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.
1. Odstráňte čierny kryt z diaľkového
ovládača.
2. Vyberte plochú batériu

Page 13 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná11Zaobchádzajte s ním opatrne,
chráňte ho pred vlhkosťou a
vysokými teplotami a nepoužívajte ho
zbytočne.
Výmena batérie v elektronickom
kľúči
Ihneď vymeňte baté

Page 14 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 12Kľúče, dvere, oknáObsluha diaľkového ovládača
Odomknutie
Stlačte a.
Poznámky
Ak sa po uzamknutí dverí diaľkovým ovládačom neotvoria žiadne dvere,
po krátkom čase sa dvere
automat

Page 15 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná13Obsluha systému s elektronickýmkľúčom
Tento systém umožňuje automatické
zamykanie a odomykanie vozidla
jednoduchou detekciou
elektronického kľúča. Elektronický
k

Page 16 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 14Kľúče, dvere, oknáže je toto nastavenie aktivované v
nastaveniach prispôsobenia vozidla
3 79.
Inteligentný prístup Pomocou tejto funkcie možno
používať smartfón ako elektronický
kľ

Page 17 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná15Manuálne odomknite predné dvere
vložením a otočením kľúča vo valci
zámku.
Ostatné dvere sa môžu otvoriť
potiahnutím vnútornej kľučky dverí.
Batožinový prie

Page 18 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 16Kľúče, dvere, oknáTáto funkcia sa dá kedykoľvek
aktivovať alebo deaktivovať. Keď je
zapnuté zapaľovanie, držte b, kým
nezaznie zvukový signál a nezobrazí sa príslušné hlásenie.

Page 19 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná17Vypnutie
Stlačte > znova. Kontrolka v tlačidle
zhasne a zobrazí sa potvrdzujúce
hlásenie.Dvere
Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru Otvorenie
Po odomknut

Page 20 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 18Kľúče, dvere, oknáZabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 240 next >