OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky59Vonkajšia teplotaPokles teploty sa zobrazí ihneď,
zvýšenie teploty s malým
oneskorením.
Príklad je znázornený na obrázku.
Ak klesne vonkajšia teplota na urč

Page 62 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 60Prístroje a ovládacie prvkyNepripojujte žiadne príslušenstvo,
ktoré dodáva elektrický prúd, napr.
nabíjačky alebo akumulátory.
Použitím nevhodnej prípojky môže
dôjsť k poškodeniu

Page 63 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky619Varovanie
Odstráňte všetky kovové
predmety z nabíjacieho zariadenia pred nabíjaním mobilného
zariadenia, pretože sa tieto
predmety môžu veľmi zahriať.
Ak c

Page 64 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 62Prístroje a ovládacie prvkyAk tento problém pretrváva,
vyhľadajte pomoc v servise.
Zapaľovač cigariet
Zatlačte na zapaľovač cigariet. Po
rozžeravení telieska sa automaticky
vypne. Vybert

Page 65 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky63Prehľad1Smerové svetlá 3 67aPripomenutie bezpečnost‐
ného pásu 3 67dAirbag a predpínače bezpeč‐
nostných pásov 3 68gDeaktivácia airbagov 3 68SSystém

Page 66 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 64Prístroje a ovládacie prvkyUkazuje rýchlosť vozidla.Počítadlo kilometrov
Celková zaznamenaná vzdialenosť je zobrazená v km.Denné počítadlo kilometrov
Zaznamenaná vzdialenosť od
posled

Page 67 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky65Otáčkomer
Zobrazí rýchlosť motora.
Ak je to možné, udržujte nízke otáčky motora.
Červený prúžok označuje začiatok
výstražnej zóny nadmerne vysokých

Page 68 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 66Prístroje a ovládacie prvkyKontrolka 2 sa rozsvieti, ak je teplota
chladiacej kvapaliny príliš vysoká.
Ihneď vypnite motor.Výstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zas

Page 69 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky67Ak servis vykonávate sami,
postupujte nasledovne:
● vypnite zapaľovanie
● podržte SET / CLR
● zapnite zapaľovanie, začne sa odpočítavať indikácia
vzdiale

Page 70 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 68Prístroje a ovládacie prvky
● Po zapnutí zapaľovania sarozsvieti kontrolka a na
prístrojovom paneli a symbol pre
príslušný bezpečnostný pás na
strešnej konzole, keď nie ja
zapnutý b