OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda139Ak počas zapnutej funkcie Autostop
nastane jedna z nasledujúcich
podmienok, motor automaticky
naštartuje systém stop-štart:
● Systém stop-štart je manuálne deaktivovaný.
● Kapota

Page 142 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 140Jazda● Zamknite vozidlo.
● Aktivujte alarm.
● Ventilátor chladenia motora môže bežať aj po vypnutí motora
3 183.Výstraha
Po jazde pri vysokých otáčkach
alebo veľkom zaťažení mo

Page 143 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Spustenie saturácie filtra pevných
častíc indikuje dočasné rozsvietenie kontrolky % alebo H, ktoré bude
sprevádzať hlásenie v informačnom
centre vodiča.
Hneď, keď to dopravné

Page 144 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 142Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte

Page 145 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143Upozornenie na vysoké
množstvo emisií
Ak množstvo emisií stúpne nad určitú
hodnotu, v informačnom centre
vodiča sa zobrazia upozornenia
podobné upozorneniam na dojazd.
Zobrazia sa p

Page 146 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 144JazdaVozidlo musí byť zaparkované na
rovnom povrchu.
Plniace hrdlo pre kvapalinu AdBlue
sa nachádza za dvierkami palivovej
nádrže, ktoré sa nachádzajú v ľavej
zadnej časti vozidla.
Dvier

Page 147 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145V informačnom centre vodiča sa
zobrazí režim alebo zvolený
prevodový stupeň.
V automatickom režime indikuje jazdný program ikona D.
V manuálnom režime je indikované M a číslo z

Page 148 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaManuálny režim
Posuňte voliacu páku z polohy D
smerom doľava do polohy M.
Ťuknutím do voliacej páky smerom
nahor + zaradíte vyšší prevodový
stupeň.
Ťuknutím do voliacej páky

Page 149 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147Elektronicky riadená prevodovka
aktivuje len tretí prevodový stupeň.
Automatická prevodovka už neradí
automaticky.
Pri jazde neprekračujte rýchlosť
100 km/h.
Príčinu poruchy nechaj

Page 150 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 148Jazda
Ak chcete zaradiť spiatočku na 6-
rýchlostnej prevodovke, stlačte pedál
spojky potiahnite prstenec pod pákou
voliča a potom posuňte voliacu páku
úplne doľava a dopredu.
Ak sa vám